Publicaties

Publicaties

6 resultaten

Publicatiedatum: 18 januari, 2024

Rapport analyse Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met informatie over gezondheid en ziekte voor een breed publiek. Thuisarts.nl geeft informatie over ziektes en behandelingen, informatie over zelfzorg bij bepaalde klachten en informatie over een gezonde leefstijl. Thuisarts.nl analyseerde in opdracht van de Coalitie hun website.

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 18 januari, 2024

Verslag online analyse zoekgedrag

Creative digital agency Happy Horizon analyseerde in opdracht van de Coalitie waar mensen terecht komen als ze googlen naar een aandoening in combinatie met één van negen leefstijlthema’s: voeding, beweging, ontspanning, slaap, verbinding, roken, alcohol, drugs, medicijnen.

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 14 december, 2023

Samenvatting doelgroepenonderzoek team Patiënten

Van de eindrapportage van het doelgroepenonderzoek dat op initiatief van team Patiënten is uitgevoerd is een praktische samenvatting beschikbaar.

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 14 december, 2023

Doelgroepenonderzoek team Patiënten

Op initiatief van team Patiënten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg werd dit jaar een doelgroepenonderzoek uitgevoerd. De Coalitie wil weten wat patiënten motiveert op zoek te gaan naar informatie over leefstijl en/of hierover het gesprek aan te gaan met hun zorgverlener. En of er verschillen zijn tussen groepen patiënten. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld voor zorgverleners, zorg- en patiëntenorganisaties en informatieverstrekkers. Begin 2024 gebruikt team Patiënten deze aanbevelingen bij het ontwikkelen van haar strategie voor 2024.  

Bekijk publicatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte