Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk

De Coalitie Leefstijl in de Zorg verzamelt voorbeelden van leefstijlinitiatieven van en voor het veld. Je kunt de praktijkvoorbeelden bekijken ter inspiratie, leren van anderen over leefstijl in en vanuit de zorg, en inzicht krijgen in leefstijlinitiatieven in en vanuit de zorg in Nederland. Draag ook bij aan het overzicht van praktijkvoorbeelden door jouw leefstijlinitiatief als praktijkvoorbeeld toe te voegen en stimuleer de kennisdeling.

Praktijkvoorbeelden

Het overzicht van praktijkvoorbeelden volgt binnenkort, evenals de mogelijkheid om jouw eigen praktijkvoorbeeld te delen.