Over de Coalitie

Over de coalitie

Implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg

In 2025 is leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Door het doen van onderzoek, het inventariseren van kansen en knelpunten op het gebied van financiering, richtlijnen, onderwijs en het ontwikkelen van (patiënten)voorlichting werken wij samen met zowel zorgprofessionals als patiënten toe naar implementatie van leefstijl in de gezondheidzorg.

Als coalitie van organisaties in de zorg, patiënten, onderwijs, wetenschap en beleid werken we samen aan vier subdoelen.

Subdoel 1

Implementatie bij patiënten

Patiënten maken leefstijl onderdeel van hun zelfmanagement en behandeling.

 • Patiënten hebben toegang tot betrouwbare en begrijpelijke (digitale) informatie over leefstijl
 • Patiënten begrijpen hoe leefstijl hun gezondheid en ziekte kan beïnvloeden
 • Patiënten gaan het gesprek aan met zorgprofessionals over leefstijl
 • Patiënten weten hoe ze leefstijl kunnen inzetten ten behoeve van hun gezondheid en welzijn, waar nodig gedrag kunnen veranderen, en hoe ze dit vol kunnen houden
 • Patiënten hebben tools om mee te kunnen praten en beslissen over de inzet van leefstijl in hun behandeling

Subdoel 2

Implementatie in de praktijk

Professionals zetten leefstijl in als onderdeel van reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte behandelingen.

 • Professionals weten hoe leefstijl gezondheid en ziekten kan beïnvloeden
 • Professionals hebben tijd, tools, kennis, vaardigheden en doorverwijsmogelijkheden om leefstijl in te zetten
 • Professionals gaan het gesprek aan over leefstijl met hun patiënten
 • Professionals hebben richtlijnen en standaarden om hun handelen in relatie tot leefstijl op te baseren en weten hoe je de vertaalslag maakt van richtlijn naar persoonsgericht leefstijladvies
 • De organisatie en inrichting van de zorg ondersteunen implementatie van leefstijl maximaal

Subdoel 3

Kennisinfrastructuur die implementatie maximaal ondersteunt

 Wetenschap en praktijk werken samen aan ontwikkeling en implementatie van leefstijl in de zorg vanuit een gedeelde kennisinfrastructuur.

 • Wetenschappers en praktijkexperts beschrijven de consensus over wat we al weten over leefstijl in de zorg en wat nu al in de praktijk geïmplementeerd kan worden
 • Er is een gedeelde agenda voor onderzoek en innovatie die prioritering aanbrengt in het onderzoek (aard & inhoud) dat nodig is om leefstijl wetenschappelijke bewezen in de praktijk op schaal in te kunnen vanuit de zorg
 • Wetenschappers en professionals delen actief kennis over inzichten uit praktijk en wetenschap

Subdoel 4

Financiering en bekostiging die implementatie van leefstijl maximaal ondersteunen

Komen tot een stelsel van financiering, kosten en bekostiging die implementatie van leefstijl maximaal ondersteunt.

 • Helderheid over de huidige mogelijkheden voor financiering, kosten en bekostiging om leefstijl te implementeren in de curatieve zorg
 • Nog bestaande belemmeringen rond financiering, kosten en bekostiging én mogelijke oplossingen inzichtelijk zijn, zodat helder is hoe financiering en bekostiging van leefstijl de implementatie in de zorg kan ondersteunen

Programmamanagement

Teams binnen de Coalitie

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gecoördineerd door een programmabureau. Voor vragen over de werkwijze, deelname aan de Coalitie en voor organisatorische zaken kun je het programmabureau benaderen via het contactformulier

Aan de missie van de Coalitie wordt dagelijks gewerkt door 7 teams . 

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl