Nieuws

Video: Spinnenweb Positieve Gezondheid | Gesprekstool

Column: Meer tijd voor gezond gedrag | Jan Jansen

“Welke stappen zijn nodig om financiering van leefstijlinterventies in de zorg te bewerkstelligen?”

ROS-netwerk en InEen inventariseren eerstelijns leefstijlinitiatieven in Nederland

“Goede voeding in ziekenhuizen draagt bij aan herstel na ziekte, een betere werkomgeving en gezonde keuze voor bezoekers”

Leefstijl(zorg)loket Radboudumc | Praktijkvoorbeeld

Communiceren met patiënten, cruciale rol voor zorgverlener

Robin Peeters

Recept voor hulp in de thuissituatie

Zorg voor leefstijl in de eigen omgeving door wijkverpleegkundigen

De rol van de zorgverlener bij het herkennen van alcoholproblematiek

Ellen Willemsen

De apotheek: het gezondheidshuis in de wijk

NVZ en NFU oproep: welke leefstijlinitiatieven zijn er in jouw ziekenhuis?

Team Opleiden en professionaliseren: “Verbinding en samenwerking staan centraal in onze aanpak”

Inzicht in de online informatie voor patiënten over leefstijl

ZonMw opent subsidieoproep ‘Leefstijl in de Zorg: Implementatie en Impact’

Leefstijl en ondersteuning gedragsverandering vanuit richtlijnen

Eindrapportage doelgroepenonderzoek van team Patiënten

De spreekwoordelijke versnippering

Vooraankondiging ZonMw: subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg

Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg

Inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit bestaande kennisagenda’s

Vooraankondiging subsidieoproep ZonMw Sport en bewegen in de zorg

Het leefstijlgesprek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Inventarisatie kennishiaten biologische mechanismen

Fase 1 van doelgroepenonderzoek afgerond

Inventarisatie kennishiaten implementatiemethodologie en uitkomstmaten

Team samen sterker leren

Team Samen Sterker Leren zet in op elkaar inspireren

Inventarisatie kennishiaten gezondheidsdata-infrastructuur

Team Patiënten: zet zich in voor bewustwording en toegankelijke, betrouwbare informatie over leefstijl

Zelf aan de slag met handelingsverlegenheid?

Foto in studio podcast aflevering 2

Beluister nu de podcast: Handelingsverlegenheid

Waarom ben je het gesprek niet met mij aangegaan?

Voorpagina publicatie Hart voor vaten ZiNL

Maatschappelijke agenda in strijd tegen hart- en vaatziekten

foto van handen op elkaar, samenwerking.

Coalitie verwelkomt nieuwe deelnemers

Man bekijkt muur met documenten

Inventarisatie kennishiaten duurzame gedragsverandering

Meer weten over het metabool syndroom?

Leefstijl in de spreekkamer van de medische specialist? Jazeker!

Startbijeenkomst Coalitie Leefstijl in de Zorg, afbeelding met bestuurders van NFU, Patientenfederatie NL, TNO, Vereniging Arts en Leefstijl, minister Kuipers

Toekomstbestendige zorg: implementatie van leefstijl

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte