Teams

Programmamanagement

Teams binnen de Coalitie

Team Onderzoek

Het Team Onderzoek zet zich in voor het opstellen van een breed gedragen kennisagenda. Deze agenda zal ons helpen te...

Team samen sterker leren

Team Samen sterker leren

Om leefstijl een nog belangrijkere rol te geven in zowel het voorkomen als behandelen van klachten en ziektes, is goede...

Team Richtlijnen

Het Team Richtlijnen werkt intensief samen met partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van richtlijnen. Hun voornaamste doel is...

Team Praktijkimplementatie en kwaliteit

Het team zorgt ervoor dat professionals handelingsperspectieven hebben om leefstijl effectief in te zetten. Dit betekent dat er tools beschikbaar...

Team professionaliseren

Team Opleiden en professionaliseren

Het team Opleiden en Professionaliseren zorgt ervoor dat zorgprofessionals adequate en effectieve kennis en vaardigheden hebben en/of weten te vinden...

Team patienten

Team Patiënten

Team Patiënten ondersteunt zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en kenniscentra bij het aanmoedigen van patiënten om de eerste stap te zetten naar...

Team financien

Team Financiering en kosten

Financiering is belangrijk voor het inzetten en opschalen van leefstijlinterventies binnen en buiten de Zorgverzekeringswet. Het ontbreken van financiering wordt...