Privacybeleid voor Leefstijlcoalitie.nl

De Leefstijlcoalitie hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en eventueel uw adresgegevens. Daarnaast houden wij automatisch gegevens bij over het gebruik van onze website, zoals het IP-adres van uw computer en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en om u onze nieuwsbrief te sturen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen en verwerken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@leefstijlcoalitie.nl.