Implementatievouchers en Coaching

Implementatievouchers

Vanaf juni 2024 kan een zorginstelling, zorgprofessional of patiëntenorganisatie bij de Coalitie Leefstijl in de Zorg implementatievouchers of coaching aanvragen. Hier lees je wat een implementatievoucher is en hoe je een aanvraag doet en hoe je gebruik kunt maken van coaching door de Coalitie.

Wat zijn implementatievouchers?

Een implementatievoucher is een budget van maximaal €25.000 dat een zorginstelling, zorgprofessional of patiëntenorganisatie in samenwerking met andere domeinen kan gebruiken om leefstijl in de zorg te starten, versnellen of te verbreden in de regio.

Waarom geeft Coalitie Leefstijl in de Zorg deze vouchers uit?

Veel organisaties en zorgprofessionals willen aan de slag met leefstijl in en vanuit de zorg, maar missen de middelen daarvoor. De implementatievouchers kunnen een uitkomst bieden. Met de implementatievouchers wil de Coalitie deze verandering in de zorg een impuls geven. Om samen te leren, ondervinden welke uitdagingen er zijn en wat er nog nodig is om leefstijl regulier onderdeel van de zorg te maken.

Wat zijn de voorwaarden om een voucher aan te kunnen vragen?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het gaat om eenmalige kosten zodat na het project leefstijl op een duurzame manier is geïmplementeerd in de zorg.
 • De aanvraag wordt gedaan vanuit een Zvw- of Patiëntenorganisatie.
 • Patiëntvertegenwoordiging is betrokken bij de aanvraag.
 • Er is sprake van een duurzame keten om leefstijl integraal onderdeel te maken van de zorg.
 • De begeleiding van interventies of activiteiten voor de doelgroep worden niet bekostigd met een voucher.
 • Coaching of begeleiding om de doelgroep toe te leiden naar gepast aanbod wordt niet bekostigd met een voucher.
 • Na goedkeuring moet er binnen 3 maanden gestart worden en dan binnen 6 maanden afronden.

Hoe kan ik een implementatievoucher aanvragen?

Een zorginstelling, zorgprofessional of patiëntenorganisatie kan dit in samenwerking met andere partijen uit de regio aanvragen bij de Coalitie door het aanvraagformulier in te vullen. Hierin licht je beknopt toe wat de bedoeling is. Wat is het doel, wie doen er mee, wat is het beoogde resultaat en hoe wordt dit gemonitord? Het formulier kun je downloaden op onze website en na het invullen upload je dit formulier op onze website.

Een beoordelingscommissie bekijkt de aanvraag en beoordeelt onder andere of het plan bijdraagt aan duurzame inbedding van leefstijl in en vanuit de zorg, en geeft, indien nodig, nog enkele tips. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken na aanvraag terugkoppeling te geven.

Wat wordt er verder nog van mij verwacht?

We vragen de aanvragers om de Coalitie tweemaandelijks een terugkoppeling over het proces en de geleerde lessen te geven. Zo kan er bijgestuurd worden of ondersteuning plaatsvinden. Na afloop maak je een overzicht van de uitkomsten, zodat geleerde lessen gedeeld kunnen worden met anderen. We vragen je om bij minimaal 1 coalitiebijeenkomst aanwezig te zijn, om ervaringen met elkaar te delen.

1. Aanvraagformulier downloaden

Een zorginstelling, zorgprofessional of patiëntenorganisatie kan in samenwerking met andere partijen uit de regio een implementatievoucher aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Hierin licht je beknopt toe wat het doel is, welke samenwerkingspartners meedoen, wat het beoogde resultaat is en hoe er wordt gemonitord?

Een beoordelingscommissie bekijkt de aanvraag en beoordeelt onder andere of het plan bijdraagt aan duurzame inbedding van leefstijl in en vanuit de zorg, en geeft, indien nodig, nog enkele tips. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken na aanvraag terugkoppeling te geven.

Je vragen kun je mailen naar implementatie@coalitieleefstijlindezorg.nl

2. Aanvraagformulier uploaden

Dien hier het volledig ingevulde aanvraagformulier in. De Coalitie streeft ernaar om binnen 2 weken na aanvraag terugkoppeling te geven.

Coaching

Naast het verstrekken van implementatievouchers, coacht de Coalitie samenwerkingen op domeinoverstijgende samenwerkingen, implementatiestrategieën en bestaande leefstijlinterventies. Deze coaching wordt geboden bij de volgende situaties:

 • Als een zorgorganisatie bezig is met het implementeren van leefstijl in de zorg, maar dit wil verbreden naar domeinoverstijgende samenwerking.
 • Als een domeinoverstijgend samenwerkingsverband wil gaan inzetten op leefstijl, maar niet bekend is met de mogelijkheden met betrekking tot leefstijl.
 • Als binnen een regio / stad / wijk een samenwerking met een Zvw-organisatie wordt gestart op het thema leefstijl, maar onbekend is hoe deze domeinoverstijgende samenwerking wordt vormgegeven.

 

Coaching aanvragen via mail: implementatie@coalitieleefstijlindezorg.nl

 

Voorwaarden

De mate en vorm van coaching zal worden afgestemd op de huidige situatie en de  hulpvraag. De aanvraag voor coaching moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De organisatie die de begeleiding aanvraagt is een zorgorganisatie die onder de bekostiging van de Zorgverzekeringswet valt.
 • Bij de aanvraag wordt een duidelijk beeld geschetst van de situatie en een duidelijke hulpvraag gesteld.
 • Er is een kartrekker aanwezig of bereidheid tot het nemen van een kartrekkersrol voor de samenwerking. Deze persoon zal gecoacht worden.
 • Er zijn professionals uit minimaal twee verschillende domeinen betrokken bij de domeinoverstijgende samenwerking.
 • Geleerde lessen worden gedeeld binnen de Coalitie Leefstijl in de Zorg en mogen via de communicatiekanalen van de Coalitie verder verspreid worden.