Publicaties

Publicaties

4 resultaten

Publicatiedatum: 14 december, 2023

Samenvatting doelgroepenonderzoek team Patiënten

Van de eindrapportage van het doelgroepenonderzoek dat op initiatief van team Patiënten is uitgevoerd is een praktische samenvatting beschikbaar.

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 14 december, 2023

Doelgroepenonderzoek team Patiënten

Op initiatief van team Patiënten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg werd dit jaar een doelgroepenonderzoek uitgevoerd. De Coalitie wil weten wat patiënten motiveert op zoek te gaan naar informatie over leefstijl en/of hierover het gesprek aan te gaan met hun zorgverlener. En of er verschillen zijn tussen groepen...

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 23 november, 2023

Inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit bestaande kennisagenda’s

Team Onderzoek werkte in 2023 met zo’n 80 wetenschappelijke experts verspreid over 28 kennisinstellingen aan een breed gedragen ‘Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg’. Om deze Strategische Kennisagenda voor te bereiden, zijn kennisvragen en aandachtspunten geïnventariseerd uit bestaande kennisagenda’s die betrekking hebben op leefstijl in de zorg. Deze inventarisatie geeft...

Bekijk publicatie
Publicatiedatum: 27 november, 2023

Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg

De Coalitie Leefstijl in de Zorg spant zich in om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. Meer aandacht voor leefstijl sluit aan bij de verschuiving van de focus binnen de gezondheidszorg naar gezondheid (in plaats van ziekte)...

Bekijk publicatie

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte