de Beweegalliantie

Over de Beweegalliantie

De Beweegalliantie is een netwerk met een missie: wij willen dat méér mensen méér bewegen in Nederland. Iedere dag. Overal. Want meer bewegen helpt om je vitaler te voelen, gezondheidsproblemen te voorkomen en bij te dragen aan een gezonde, duurzame en sociale samenleving.

Het besef wordt steeds groter: we bewegen door de dag te weinig en zitten veel te veel. Dat kan en moet anders. En gaat niet vanzelf. Het vergt een omslag in de gehele samenleving op diverse niveaus. Met onze partners overbruggen wij samen de kloof tussen systeemwereld en leefwereld. Samen geven we mensen die hulp kunnen gebruiken een duwtje in de rug tot méér bewegen. De Beweegalliantie faciliteert dit proces van samenwerking en kennisdeling, advies en ondersteuning tussen verschillende partners. We opereren als een netwerk en verbinden onderwijs, werkgevers, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties en inwoners. Iedereen is welkom! Zo dragen we samen bij aan een sociaal, duurzaam en gezond Nederland.

Samen brengen we onze samenleving weer in beweging. Dit doen we met een breed scala aan activiteiten. Ten eerste zetten we ons in om dagelijks bewegen te normaliseren door beleidsbepalers in beweging te krijgen. Met een wenkend perspectief. Zo helpen we overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de goede kant op te bewegen.

Daarnaast faciliteren we, adviseren en helpen partijen om structureel samen aan de slag te gaan in cirkels om bewegen in hun dagelijks leven te implementeren. Zo pakt actief Nederland daarbij zélf elk obstakel op wat op haar pad komt Ook stimuleren we lokale beweeginitiatieven met het oog op nieuwe doelgroepen. Zo helpen we ouderen, jeugd, mensen met een chronische ziekte of aandoening en mensen met een lager inkomen – want samen bewegen, dat is vooruitgaan.

Rol in de coalitie:

Coalitie Leefstijl in de Zorg en De Beweegalliantie setting ‘Zorg’ zijn kennispartners. We zorgen voor goede aansluiting bij elkaar zodat we de sterkten en kracht van beiden gebruiken om de kracht van ‘Bewegen als medicijn’ beter te benutten, bijv. door een betere toeleiding naar beweegaanbod buiten de zorg. We inventariseren welke knelpunten er zijn om dat beter te doen en brengen praktijk en beleid dichter bij elkaar om écht wat te veranderen. Van ‘zorg & ziekte’ naar gezondheid & gedrag.

Deelnemer delen op:

Relevante publicaties

Geen relevante items op dit moment.

Relevant nieuws

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl