Zorgpad Vroegsignalering Alcholproblematiek

Organisatie:

Samenwerkingsverband Vroegsignalering  Alcoholproblematiek 

Categorie:

Triage/beslismodellen

Het vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik is lastig, ook voor zorgprofessionals. Toch is dat wel belangrijk. Hoe kom je achter problematisch alcoholgebruik en hoe bied je hulp? Zorgpad Vroegsignalering Alcoholproblematiek (VSA) biedt uitkomst. Want overmatig drinken geeft vele risico’s, namelijk een verhoogd risico op onder meer ongelukken, psychosociale problematiek, verslaving, kanker, cardiovasculaire ziekten en vroegtijdige sterfte. Ook heeft het grote impact op de omgeving. 

Het zorgpad begint bij het maken van de koppeling tussen alcohol en de klacht(en) van de patiënt. Vervolgens vraagt de zorgverlener of hij/zij hier een vraag over mag stellen. De volgende stap is om te vragen of de patiënt alcohol drinkt en zichzelf wel eens heeft afgevraagd of de ervaren klacht(en) kunnen samenhangen met alcoholgebruik. 

Andere belangrijke aspecten zijn het neutraal insteken van het gesprek waarbij de patiënt zich begrepen en gewaardeerd voelt en dat je weet wat goede consultatie- en verwijsmogelijkheden zijn.

Meer informatie vind je hier: 

Team delen op:

Nieuwsbrief