“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Geplaatst op:

22-06-2023

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

De Coalitie Leefstijl in de Zorg spant zich in om de gezonde leefstijl een integraal onderdeel te maken van de reguliere zorg. TNO, Patiëntenfederatie Nederland, NFU en Vereniging Arts en Leefstijl zijn de organiserende deelnemers die dat aanjagen. Dianda Veldman (directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland) vertelt hier over het belang van de coalitie, de rol van Patiëntenfederatie Nederland daarbinnen en wat ze hopen te bewerkstelligen met de coalitie.

Dit bericht is onderdeel van een serie waarin bestuurders van de organiserende deelnemers van de Coalitie Leefstijl in de Zorg belichten hoe zij aankijken tegen de coalitie.

“In Nederland is steeds meer aandacht voor preventie en leefstijl, vooral voor gezonde mensen. Wij zetten ons als Patiëntenfederatie Nederland vooral in voor mensen met een aandoening. We zijn ons al geruime tijd bewust dat leefstijl belangrijk is. We zijn dan ook blij dat we betrokken zijn bij de Coalitie Leefstijl in de Zorg. We zijn geen expert op het gebied van leefstijl, maar weten wel hoe we patiënten, zorgverleners en andere partijen in de zorg kunnen bereiken”, legt Veldman uit.

Bewustwording zorgverleners en patiënten

“Bij leefstijl onderdeel maken van de zorg heb je te maken met bewustwording bij zowel zorgverleners als patiënten. Je merkt dat zorgverleners het bespreken van leefstijl met patiënten lastig vinden, ze vinden het een privédomein; ‘mag ik me daar wel mee bemoeien?’. Ja! Want iemands leefstijl heeft invloed op diens ziekte of klacht en effect op de behandeling. Een behandeling werkt beter als een patiënt actief aan een gezondere leefstijl werkt. Het motiveren van zorgverleners om leefstijl te integreren is dus belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om patiënten bewust te maken dat ze ook zelf een rol hebben. Het is niet een kwestie van je lichaam ‘inleveren’ bij de balie van het ziekenhuis, maar je bent zelf een belangrijk onderdeel”, aldus Veldman.

Hart van de coalitie

“Wij zijn samen met TNO verantwoordelijk voor het dagelijkse inhoudelijk management van de coalitie. We zijn samen de belangrijkste trekkers van het programma, waarbij TNO de penvoerder is. Daarnaast zijn NFU en Vereniging Arts en Leefstijl de twee andere organiserende deelnemers. Met deze partijen zitten we in het hart van de coalitie. We vullen elkaar mooi aan en de samenwerking verloopt goed. Wij zijn een ander soort partij, met een andere achtergrond en expertise dan bijvoorbeeld TNO. Wij zijn belangrijk als kritisch klankbord voor wat binnen de coalitie wordt bedacht én voor het ontsluiten en toegankelijk maken van de inzichten en uitkomsten. Daarnaast zullen we kennis inbrengen over onder andere de behoeften van patiënten en zullen we bijdragen aan de lobby”, benadrukt Veldman.

Uitdagingen implementatie

Er liggen volgens Veldman, zowel uitdagingen bij zorgverleners en patiënten. “Zorgverleners moeten snappen dat het resultaat van hun werk niet optimaal is als leefstijl daar niet bij betrokken wordt. Zodra dat besef er is, dan zullen ze gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan in de praktijk. Voor mensen met een aandoening is het belangrijk dat ze zich gehoord en geholpen voelen. Dat ze ondersteund worden bij iets dat ze willen en kunnen bereiken. Het is daarbij belangrijk naar de mogelijkheden en motivatie die mensen hebben te kijken en gericht te stimuleren. Kom er dus achter waar de motivatie om te verbeteren zit en sluit aan bij hetgeen de meeste kans heeft om vol gehouden te worden. Daarnaast is de bekostiging natuurlijk ook een enorme uitdaging”, stelt Veldman.

Coalitie als vliegwiel

“Er zijn al allerlei initiatieven, plannen en samenwerkingen op het gebied van leefstijl, het begint te bewegen. Ik hoop dat we met de coalitie er in slagen de krachten nog meer te bundelen, zodat we meer meters maken, versnellen en meer effect teweegbrengen. We moeten voorkomen dat het wiel steeds opnieuw uitgevonden wordt. Door slimmer en met vereende krachten te werken kunnen we als coalitie een vliegwiel zijn. Want alleen ga je snel, samen kom je verder”, besluit Veldman.

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl