Fase 1 van doelgroepenonderzoek afgerond

Geplaatst op:

02-11-2023

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Psychologische, sociologische en omgevingsfactoren spelen een rol bij het op zoek gaan naar informatie over leefstijl of het gesprek hierover aangaan met een zorgverlener. Dat staat in de deelrapportage van het doelgroepenonderzoek dat de Coalitie Leefstijl in de Zorg laat uitvoeren door onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren. De relevante factoren zijn door een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met gedragswetenschappers en leefstijlartsen in kaart gebracht (fase 1). Op dit moment worden deze factoren getoetst met een vragenlijst onder patiënten (fase 2). In de vragenlijst worden ook de behoefte die patiënten hebben aan informatie, advies en ondersteuning op het gebied van leefstijl uitgevraagd.

Eindrapport in december

Op basis van fase 1 is besloten te kijken naar verschillen tussen leeftijdsgroepen en tussen mensen met fysieke en psychische klachten. Naar verwachting verschilt hun behoefte aan informatie, advies of ondersteuning op het gebied van leefstijl. En mogelijk kunnen zij op een andere manier gemotiveerd worden om op zoek te gaan naar informatie of in gesprek te gaan met hun zorgverlener hierover. Het eindrapport met alle resultaten en conclusies verschijnt in december.

Aparte aanpak nodig voor kwetsbare groepen

Fase 1 laat zien dat het zelf op zoek gaan naar informatie over leefstijl of zelf het gesprek aangaan over leefstijl met een zorgverlener niet voor iedereen zomaar haalbaar is. Vooral kwetsbare groepen, mensen die al moeite hebben met het managen van hun gezondheid, ervaren meer en andere obstakels. Een belangrijke groep dus voor de Coalitie. Het begeleiden naar passende leefstijlinterventies vraagt een aparte aanpak die rekening houdt met de uitdagingen van deze groep. De Coalitie maakt hier een apart plan van aanpak voor.

Team Patiënten

Het doelgroepenonderzoek wordt gecoördineerd door team Patiënten van de Coalitie. In dit team werken verschillende doelgroep- en patiëntvertegenwoordigers samen. Bijvoorbeeld door de vragenlijst uit te zetten onder hun achterban.

Klik hier om het onderzoek te bekijken

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl