Nieuw! Handreiking Leefstijl(zorg)loket: stappenplan voor de organisatie 

Geplaatst op:

30-05-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Hoe organiseer ik een leefstijl(zorg)loket voor patiënten in of vanuit het ziekenhuis? 

Ben je benieuwd naar hoe je als projectleider een leefstijl(zorg)loket kunt organiseren voor patiënten die worden behandeld in het ziekenhuis? De Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft hier een handreiking voor ontwikkeld. Deze handreiking helpt projectleiders in ziekenhuizen op weg en beantwoordt vragen als “Hoe pak ik het beleidsmatig aan?”, “Hoe krijg ik verwijzingen op gang?”, ” Hoe organiseer ik passende doorverwijzing en goede begeleiding?”, en ” Hoe zorg ik voor financiering?”. De handreiking is tot stand gekomen met input van experts vanuit de zorgpraktijk, zorgmanagement, patiënten, onderzoek en financiering. 

Faciliteren van een teachable moment 
Het concept van het leefstijl(zorg)loket voor patiënten in of vanuit het ziekenhuis slaat aan. Steeds meer ziekenhuizen willen dit organiseren, of doen dat al. De gedachte erachter is dat een betere leefstijl kan bijdragen aan het effect van de medische behandeling en aan de algemene gezondheid. Voor veel mensen is een ziekenhuisbezoek een ‘teachable moment’, een moment waarop ze openstaan om te leren over leefstijl en openstaan voor gedragsverandering. 

Waarom deze handreiking? 
Het doel van deze handreiking is om projectleiders die (willen) starten met een loket op weg te helpen en koplopers te ontlasten. Hoewel de koplopers dit niet officieel als taak hebben, nemen ze vaak toch deze rol op zich om starters te ondersteunen, wat veel tijd kan kosten. Met deze handreiking hoopt de Coalitie de ontwikkeling van leefstijl(zorg)loketten te versterken. 

Wil jij starten met het opzetten van een leefstijl(zorg)loket of verder door ontwikkelen? Download dan de handreiking hier:

Ruimte voor het leefstijlgesprek, zorgverleners ontzorgd  
Leefstijl(zorg)loketten ontzorgen zorgverleners in het ziekenhuis door uitgebreider in te gaan op leefstijl en patiënten warm door te verwijzen naar passend aanbod. Het uitgangspunt is altijd: mensen werken aan hun leefstijl thuis wanneer dat kan, ondersteund door het sociaal domein wanneer nodig, of binnen de (para)medische zorg wanneer de situatie daarom vraagt. Het leefstijl(zorg)loket fungeert dus als schakel van ziekenhuiszorg naar leefstijlaanbod.  

De handreiking is op initiatief van de Coalitie samengesteld op basis van een beproefde methodiek van de Vliegwiel Coalitie. Ontwikkeld door team Praktijkimplementatie (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, onder regie van Vereniging Arts en Leefstijl en de Patiëntenfederatie Nederland is deze handreiking tot stand gekomen vanuit zowel het perspectief van zorgprofessionals als patiënten. In nauwe samenwerking met experts uit de zorgpraktijk, zorgmanagement, patiëntenvertegenwoordiging, onderzoek en financiering. Door een pragmatische aanpak, waarbinnen mensen vanuit verschillende perspectieven meedoen op basis van consent (in plaats van consensus), hebben we binnen een korte periode deze handreiking opgesteld. 

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl