ROS-netwerk en InEen inventariseren eerstelijns leefstijlinitiatieven in Nederland

Geplaatst op:

28-03-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Leefstijl krijgt steeds meer erkenning als integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Om een helder inzicht te verkrijgen in de diverse initiatieven en tools die momenteel worden ingezet voor leefstijlverandering in de eerstelijnszorg, heeft het ROS (Regionale Ondersteuningsstructuren)-netwerk de taak op zich genomen om landelijk de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in de eerstelijnszorg in kaart te brengen.

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd in opdracht van team Praktijkimplementatie en Kwaliteit (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, in nauwe samenwerking met InEen. Inzicht in de huidige stand van zaken rondom de bekendheid en het gebruik van leefstijlinitiatieven onder huisartsen en paramedici helpt te bepalen welke leefstijlinitiatieven kunnen worden gepromoot, welke kunnen worden opgeschaald en op welke gebieden verdere ontwikkeling nodig is. De ROS-en weten goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau, het ROS-netwerk kan dit goed in kaart brengen.

De inventarisatie levert antwoorden op de vragen:

  • In hoeverre zijn brancheverenigingen van eerstelijnsberoepsgroepen, huisartsenzorggroepen en paramedici bekend met leefstijlinitiatieven en/of -tools?
  • Worden deze leefstijlinitiatieven en/of -tools gebruikt?
  • Wat is de reden waarom deze leefstijlinitiatieven en/of -tools wel of niet gebruikt worden?

De inventarisatie is medio maart gestart en wordt naar verwachting voor de zomer afgerond.

Team PIEK heeft ook opdracht verleend voor soortgelijke inventarisaties binnen de tweede lijns- en geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt breed binnen de curatieve zorg de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in kaart gebracht.De werkgroep bestaat uit adviseurs uit  verschillende organisaties: Fimke Wiersma, directeur-bestuurder Elaa, Myrtille Verhagen, programmamanager Robuust, m.verhagen@rosrobuust.nl en 06-26170257, Yvonne van Hamersveld, projectleider Robuust en Babita Pottjegort-Blokland, adviseur ZONH.

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio’s de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl