Team Samen Sterker Leren zet in op elkaar inspireren

Team samen sterker leren
Team samen sterker leren

Geplaatst op:

10-10-2023

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Met verschillende teams werkt de Coalitie Leefstijl in de Zorg aan de implementatie van leefstijl in de zorg. Het hoofddoel van Team Samen Sterker Leren (SSL) is om mensen, organisaties en initiatieven die bijdragen aan leefstijl in en vanuit de zorg te inspireren en van elkaar te laten leren. Door mensen en organisaties te verbinden en hen in de Coalitie een platform te bieden kunnen we stappen zetten richting implementatie van leefstijl in de zorg. 

De afgelopen jaren zijn veel mensen in en rond de zorg aan de slag gegaan met plannen om mensen te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Veelal wordt bij het opzetten van dergelijke activiteiten slechts beperkt gebruik gemaakt van de ervaringen van anderen, terwijl er al zo veel kennis en ervaring is. Daarom gaat Team SSL, bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van de eerste lijn, tweede lijn, en patiënten, bekijken wat er nu al goed gaat en wat nog beter kan, zodat iedereen daarvan kan leren en ideeën kan uitwisselen en/of overnemen. Het team zal mensen en organisaties bij elkaar brengen om te blijven leren van elkaar, om te inspireren en ervaringen te delen.  

Het belang van samenwerken 

Team SSL benadrukt de waarde van samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, paramedici, gemeenten en patiënten. Om deze domeinoverstijgende samenwerking te bewerkstelligen is het nodig de verschillende perspectieven te begrijpen. Het team is de afgelopen maanden gestart met een focus op twee onderwerpen: Samen Sterker Leren in en vanuit de eerstelijnszorg in de wijk, en in en vanuit het ziekenhuis.  

Activiteiten in de komende periode 

Team SSL denkt over mogelijke activiteiten die georganiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld een webinar, workshop, congres). Binnen de georganiseerde activiteiten staan onderwerpen centraal die focussen op (het organiseren van) implementatie van leefstijl in en vanuit de zorg. Bij deze activiteiten staat leren door middel van kennisuitwisseling, goede praktijkvoorbeelden, briljante mislukkingen en inspirerende sprekers centraal. 

Dit najaar organiseert team SSL een eerste open informele bijeenkomst voor zorgprofessionals die leefstijl een plek willen geven in hun dagelijkse praktijk. Wil je op de hoogte blijven van deze bijeenkomst, meld je dan hier aan. 

Begin volgend jaar organiseren NVZ en NFU vanuit Team SSL een inspiratiecongres over leefstijl in het ziekenhuis, voor bestuurders en implementatieleiders van ziekenhuizen.  Op de website van de Coalitie Leefstijl in de Zorg kun je de activiteiten van team SSL blijven volgen.

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl