Twee op de drie ziekenhuizen ziet belang van leefstijl, verandering in mindset en financiering nodig voor opschaling

Geplaatst op:

23-05-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Hoe maken we leefstijl een vast onderdeel van de medisch specialistische zorg? Om hier stappen in te zetten, werkt de NVZ samen met andere partijen samen in de Coalitie in de Zorg. Om beter in beeld te brengen welke leefstijlinitiatieven er zijn, en wat hierbij de succesfactoren en knelpunten zijn, hebben de NVZ en NFU onderzoek laten doen onder hun leden. De belangrijkste uitkomst: leefstijl staat hoog op de agenda.

Aandacht voor leefstijl
Twee op de drie ziekenhuizen ziet het belang van leefstijl, zo blijkt uit het onderzoek. Bij 66% van de respondenten maken leefstijlinitiatieven onderdeel uit van een bredere beweging, en 66% geeft aan dat leefstijl hoog op de agenda staat bij bijvoorbeeld de Raad van Bestuur. De ziekenhuizen hebben gemiddeld 3 leefstijlinitiatieven. De meest genoemde leefstijlinitiatieven in het onderzoek zijn prehabilitatie, leefstijlloket en hulp bij stoppen met roken.

Lees hier het volledige rapport.

Enthousiasme en commitment belangrijk voor succes
De ziekenhuizen hebben in totaal 104 verschillende leefstijlinitiatieven doorgegeven via het onderzoek. Dit varieert van gesprekstools om leefstijl bespreekbaar te maken, het opstellen van een sociale kaart om goed te kunnen doorverwijzen tot leefstijlondersteuning via een leefstijlzorgloket of e-health. Vrijwel alle initiatieven worden als succesvol gezien, de cijfers lopen uiteen van 7,3 tot 8,2. De belangrijkste succesfactoren voor het slagen van een leefstijlinitiatief zijn het enthousiasme van de betrokken medewerkers en commitment van de Raad van Bestuur. De deelnemers aan het onderzoek geven verder aan dat leefstijlinitiatieven vaak bottom-up tot stand komen.

Andere mindset en financiering nodig
Om leefstijl nog breder te kunnen implementeren is een verandering in mindset nodig, binnen de zorg en daarbuiten. Ook passende financiering voor initiatieven worden genoemd als belangrijke randvoorwaarde om stappen te zetten. Tot slot is scholing en samenwerking van belang, om het juiste gesprek te kunnen voeren over een gezondere leefstijl of om patiënten door te verwijzen naar partners in de regio.

Over het onderzoek
Het onderzoek bestond uit twee delen: een algemene vragenlijst voor coördinatoren leefstijl in ziekenhuizen, en een openbare vragenlijst voor projectleiders en kartrekkers van leefstijlinitiatieven in de ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom. Meer weten? Lees het volledige rapport.

Team Praktijkimplementatie en Kwaliteit (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft ook opdracht verleend voor soortgelijke inventarisaties binnen de eerste lijns- en geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt breed binnen de curatieve zorg de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in kaart gebracht. In de toekomst zal de Coalitie actie ondernemen om (waar mogelijk) deze bestaande leefstijlinitiatieven op te nemen in een database met praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan zal een expertgroep van de Coalitie verdere implementatie stimuleren en versterken middels opname in een Implementatieagenda van Leefstijl in en vanuit de Zorg.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl