Video: Leefstijlroer | Gesprekstool

Geplaatst op:

15-05-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Voor veel mensen is leefstijl een moeilijk en gevoelig onderwerp. Daarom is een goed gesprek zo belangrijk. Het Leefstijlroer van Vereniging Arts & Leefstijl is een hulpmiddel ter ondersteuning van het gesprek van de zorgprofessional met zijn patiënt. Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Het laat zien dat de patiënt zelf aan het roer staat en kan bijsturen. 

Het Leefstijlroer bestaat uit zes pijlers die samen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden: voeding, beweging, ontspanning, slaap, middelen en verbinding. Het Leefstijlroer en de Leefstijlcheck kunnen ingezet worden in de behandeling van diverse chronische aandoeningen. 

De patiënt ontvangt voorafgaand aan het consultde Leefstijlcheck om thuis in te vullen. Daaruit wordt duidelijk waar de patiënt tegen aan loopt en waar hij/zij meer ondersteuning bij nodig heeft. Het Leefstijlroer geeft de patiënt zelf de regie hierin. De zorgprofessional signaleert, begeleidt en motiveert tot bewustwording en verandering. 

In de video zien we hoe pijnconsulent Cindy Borst met haar patiënt in gesprek gaat over wat voor haar gezondheid van belang is. Deze video is een voorbeeld van hoe de Leefstijlcheck en het Leefstijlroer in de tweede lijn toegepast kunnen worden. Uiteraard zijn deze tools ook uitermate geschikt voor de eerste lijn. 

Wil je weten hoe je het Leefstijlroer gebruikt in de praktijk? Lees hier meer over de (online)scholing ‘Het Leefstijlgesprek: Het Leefstijlroer in de spreekkamer’.

Meer informatie over het Leefstijlroer en de Leefstijlcheck vind je op www.artsenleefstijl.nl Het Leefstijlroer en de Leefstijlcheck zijn gratis te downloaden via www.artsenleefstijl.nl/webshop.

Over deze filmreeks

In deze filmreeks worden 5 tools / praktijkvoorbeelden, voor ‘de praktijk’ in de spotlight gezet. Het gaat hierbij vooral om bestaande tools die goed werken en relatief gemakkelijk en direct inzetbaar zijn voor de zorgprofessional. De filmreeks is een initiatief van team Praktijkimplementatie en kwaliteit (PIEK). Team PIEK werkt aan handelingsperspectieven voor professionals om leefstijl effectief in te zetten. Dit betekent dat er tools beschikbaar zijn, mogelijkheden bestaan voor het verwerven van vaardigheden en er doorverwijsmogelijkheden zijn. Verder streeft het team ernaar dat de organisatie en inrichting van de zorg de integratie van leefstijl maximaal ondersteunen.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl