Video: Spinnenweb Positieve Gezondheid | Gesprekstool

Geplaatst op:

16-04-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Veel aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek en gebruikt daarvoor het Spinnenweb. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Meer weten over het toepassen van het Spinnenweb Positieve Gezondheid? Bekijk onderstaande video!

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je als zorgverlener bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid is een gezondheidsvisie en methode die ertoe bijdraagt dat mensen beter om kunnen gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Het Spinnenweb is een gespreksinstrument dat hulpverleners kan helpen. In deze video laat huisarts Hans Peter Jung zien hoe hij het instrument inzet. Bekijk de website van het Institute for Positive Health om zelf met het Spinnenweb aan de slag te gaan.

Spinnenweb in combinatie met het Leefstijlroer

Benieuwd hoe je het Leefstijlroer van Vereniging Arts en Leefstijl gebruikt in de praktijk in combinatie met het spinnenweb van Positieve Gezondheid? Bekijk dan deze korte animatie.

Over deze filmreeks

In deze filmreeks worden 5 tools / praktijkvoorbeelden, voor ‘de praktijk’ in de spotlight gezet. Het gaat hierbij vooral om bestaande tools die goed werken en relatief gemakkelijk en direct inzetbaar zijn voor de zorgprofessional. De filmreeks is een initiatief van team Praktijkimplementatie en kwaliteit (PIEK). Team PIEK zorgt ervoor dat professionals handelingsperspectieven hebben om leefstijl effectief in te zetten. Dit betekent dat er tools beschikbaar zijn, mogelijkheden bestaan voor het verwerven van vaardigheden en er doorverwijsmogelijkheden zijn. Verder streeft het team ernaar dat de organisatie en inrichting van de zorg de integratie van leefstijl maximaal ondersteunen.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl