Video: Very Brief Advice Plus (VBA+) | Gesprekstool

Geplaatst op:

23-04-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

De meerderheid van alle rokers wil stoppen met roken; slechts een klein deel daarvan lukt het om zonder hulp te stoppen. Het Very Brief Advice Plus (VBA+) is een methode die zorg- en hulpverleners kan ondersteunen bij het gesprek over stoppen met roken. De methode zorgt ervoor dat rokers vaker terecht komen bij bewezen effectieve hulp.

Het Very Brief Advice Plus (VBA+) is een kort én krachtig rookstopadvies. VBA+ is een uitbreiding op het Very Brief Advice. Het meest vernieuwende aspect van VBA+ is het warm verwijzen. Lees hier waarom VBA+ nog krachtiger is dan VBA.

De VBA+ methode staat ook wel bekend als Ask-Advise-Connect, en is gebaseerd op onderzoek van het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aan de slag met het VBA+

In de video zien we hoe de fysiotherapeut VBA+ toe past past om met zijn cliënt het gesprek aan te gaan over stoppen met roken en haar de juiste begeleiding te bieden.

De zorgverlener past de 3 stappen van VBA+ toe:
Stap 1: rookstatus uitvragen
De zorgverlener begint met een toestemmingsvraag. Door eerst toestemming te vragen, voelt een roker zich gerespecteerd. Vaak ontstaat er dan ook een open houding. Als de persoon het er niet over wil hebben, dan respecteer je dat. Eventueel vraag je of je het er een andere keer over mag hebben. De volgende keer vraag je het op dezelfde, respectvolle manier.

Stap 2: adviseren
Vervolgens geeft de zorgverlener het stopadvies door de risicofactoren van het roken te benoemen. Je geeft altijd een advies, ongeacht de motivatie van een patiënt. In het stopadvies benoem je direct professionele begeleiding. Vraag of de patiënt interesse heeft in professionele begeleiding. De kans dat iemand uit zichzelf stopt met roken is zeer klein. Een stopadvies van een zorgverlener verdubbelt de kans.

Stap 3: warm verwijzen
In de video zie je dat de zorgverlener VBA+ toepast en vraagt of hij de gegevens van de patiënt aan de huisarts kan doorgeven. De patiënt geeft aan dat ze graag zelf contact opneemt met de huisarts. Hoe er vervolg gegeven wordt aan het warm verwijzen verschilt per patiënt. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de bereidheid tot stoppen en de interesse in persoonlijke begeleiding.

Meer informatie over wanneer je het gesprek over roken aan gaat, hoe je een stopadvies geeft en naar wie je doorverwijst lees je hier.

Wil je het VBA+ implementeren onder professionals binnen je eigen organisatie/afdeling/praktijk? De VBA(+) implementatietoolkit helpt je hierbij!

Over deze filmreeks

In deze filmreeks worden 5 tools / praktijkvoorbeelden, voor ‘de praktijk’ in de spotlight gezet. Het gaat hierbij vooral om bestaande tools die goed werken en relatief gemakkelijk en direct inzetbaar zijn voor de zorgprofessional. De filmreeks is een initiatief van team Praktijkimplementatie en kwaliteit (PIEK). Team PIEK werkt aan handelingsperspectieven voor professionals om leefstijl effectief in te zetten. Dit betekent dat er tools beschikbaar zijn, mogelijkheden bestaan voor het verwerven van vaardigheden en er doorverwijsmogelijkheden zijn. Verder streeft het team ernaar dat de organisatie en inrichting van de zorg de integratie van leefstijl maximaal ondersteunen.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl