Beluister nu de podcast: Tegengaan van kennisversnippering

Geplaatst op:

07-12-2023

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

De vierde aflevering van de podcast Leefstijl in de zorg is nu te beluisteren. Wat kun je verwachten in deze aflevering?

In deze aflevering hebben we het over de kennisversnippering die is ontstaan in het veld van leefstijl in de zorg. Leefstijl omvat vele dimensies en zorgt voor veel (nog onbeantwoorde) vragen. Op dit moment meer dan honderd kennisagenda’s met duizenden vragen. Net zoals bij andere aspecten van passende zorg is het ook belangrijk dat leefstijl(zorg) ‘werkt’, dat het bijdraagt aan betere (ervaren) gezondheid, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Om te weten wat werkt en om gestructureerd te onderzoeken wat we nog niet weten, zet de Coalitie Leefstijl in de Zorg een van haar zeven teams in om het thema onderzoek aan te pakken. Team onderzoek werkt aan het verkleinen van de kennisversnippering in het veld en stelt hiervoor als eerste een Strategische Kennisagenda (SKA) Leefstijl in de zorg op.

Albert van der Horst, Chief science officer van het ministerie van VWS, beschrijft in zijn column de oorzaken van kennisversnippering en mogelijke oplossingen. Jochen Mierau, hoogleraar RUG en wetenschappelijk directeur Lifelines, en Suzan Wopereis, principal scientist TNO, gaan in gesprek over kennisversnippering en welke bijdrage de Strategische kennisagenda leefstijl in de zorg levert bij het voorkomen van kennisversnippering en hoe de bestaande en benodigde kennis in de praktijk komt. Lussi Jordanov, programmamanager bij ZonMw, licht de insteek en de beoogde impact van het leefstijl subsidieprogramma van ZonMw toe.

Gaston Remmers legt ons in de podcast op simpele wijze uit wat citizen science is en welke waarde deze vorm van kennisontwikkeling heeft.

Trek je wandelschoenen aan, doe je oortjes in en luister naar deze podcast.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl