Inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit bestaande kennisagenda’s

Geplaatst op:

23-11-2023

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

In de Coalitie zet een groot aantal deelnemers zich samen in om leefstijl integraal onderdeel te maken van passende zorg aan mensen met een klacht, aandoening of ziekte. Wetenschappelijke kennis vormt hiervoor een belangrijke basis, maar is nog versnipperd. Om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten te vergroten is het nodig om de kennisversnippering in het veld te verkleinen. Team Onderzoek van de Coalitie zet zich hiervoor in. Het team werkte in 2023 met zo’n 80 wetenschappelijke experts verspreid over 28 kennisinstellingen aan een breed gedragen ‘Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg’. Om deze Strategische Kennisagenda voor te bereiden, zijn kennisvragen en aandachtspunten geïnventariseerd uit bestaande kennisagenda’s die betrekking hebben op leefstijl in de zorg. Deze inventarisatie geeft een gestructureerd overzicht van een groot aantal bestaande kennisagenda’s en biedt inzicht in de huidige kennis en nog onbeantwoorde vragen. Versnipperde kennis komt dus samen in deze inventarisatie. De Coalitie stelt de inventarisatie publiek beschikbaar als doorzoekbaar document, zodat het breed benut kan worden.

Inventarisatie van bestaande kennisagenda’s

De inventarisatie omvat een brede, niet uitputtende, verzameling van meer dan 100 kennisagenda’s. Het begrip ‘kennisagenda’ is hierbij ruim gehanteerd: naast kennisagenda’s zijn ook andere documenten met kennisvragen meegenomen, zoals kennissyntheses, veldraadplegingen, Gezondheidsraad-aanbevelingen, publicaties, informaties van allianties, projecten en stichtingen. Het zijn documenten uit de periode 2015 tot heden van overwegend, maar niet uitsluitend, Nederlandse organisaties. Gezocht is naar kennisagenda’s  gericht op leefstijlinterventies en ziekten met een sterke leefstijlcomponent zoals kanker, obesitas en dementie. Ook is gezocht naar kennisagenda’s gericht algemene leefstijlgerelateerde onderwerpen, zoals BRAVO (bewegen-roken-alcohol-genotsmiddelen-voeding-ontspanning) en e-health, sociale netwerken, sociaal economische kwetsbare groepen, zingeving, omgevingsfactoren en co-creatie. Alle bestaande agenda’s en kennisvragen zijn geclusterd naar vier focusgebieden die een belangrijke rol spelen in de wetenschappelijke onderbouwing en ontwikkeling van leefstijl in de zorg: Duurzame gedragsverandering; Biologische mechanismen; Implementatie; en Gezondheidsdata-infrastructuur.

Het gebruik van de inventarisatie

Om de inventarisatie breder te kunnen benutten, publiceert de Coalitie de inventarisatie. De inventarisatie is te doorzoeken op trefwoorden en op de indeling in de vier focusgebieden. Voor de eigen interpretatie van de lezer van de inventarisatie zijn de kennisvragen en teksten overwegend letterlijk overgenomen, inclusief de eventuele nummering van kennisvragen uit de oorspronkelijke kennisagenda. Extra achtergrondinformatie is meegenomen indien dat relevant geacht werd voor de context. Tot slot is voor elke kennisagenda een verwijzing opgenomen naar de organisatie of auteurs en een link naar het oorspronkelijke document.

Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg

Begin december 2023 publiceert de Coalitie de Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg en neemt demissionair minister Kuipers deze in ontvangst.

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl