Inzicht in de online informatie voor patiënten over leefstijl

Geplaatst op:

18-01-2024

Leestijd 5 - 6 minuten

Geschreven door: Coalitie Leefstijl in de Zorg

Dit bericht delen op:

Patiënten die op zoek gaan naar online informatie over leefstijl moeten betrouwbare informatie kunnen vinden, die aansluit op hun behoefte en toegankelijk is. Deze opdracht van de Coalitie Leefstijl in de Zorg ligt bij team Patiënten. Het team is in 2023 gestart met een online analyse: wat vinden patiënten als ze op zoek gaan naar informatie over leefstijl? Daarnaast analyseerde Thuisarts.nl in opdracht van de Coalitie hun website. Welke informatie is er op Thuisarts.nl te vinden over leefstijl? Hoe vaak wordt deze informatie bekeken en hoe wordt deze gewaardeerd? En welke kansen ziet Thuisarts.nl?

Zoeken via Google

Creative digital agency Happy Horizon analyseerde waar mensen terecht komen als ze googlen naar een aandoening in combinatie met één van negen leefstijlthema’s: voeding, beweging, ontspanning, slaap, verbinding, roken, alcohol, drugs, medicijnen. 44% van de zoekopdrachten komt uit op websites waarvan de betrouwbaarheid niet helemaal verzekerd is zoals commerciële websites, publieksmedia of blogs. Of op websites waar informatie staat voor zorgprofessionals. De overige zoekopdrachten leiden mensen naar websites van zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en kenniscentra.

> Ga naar het verslag van de online analyse

Analyse Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met informatie over gezondheid en ziekte voor een breed publiek. Thuisarts.nl geeft informatie over ziektes en behandelingen, informatie over zelfzorg bij bepaalde klachten en informatie over een gezonde leefstijl.

De informatie op Thuisarts.nl is ingedeeld in situaties waarin mensen zich herkennen. Van de 1.660 situaties zijn 96 situaties (6%), zoals ‘Ik wil gezond eten’, in zijn geheel gewijd aan leefstijl. Thuisarts noemt dit dedicated content. Daarnaast hebben bijna alle pagina’s over aandoeningen een kopje ‘wat kan ik zelf doen?’ waarin leefstijl vaak een onderwerp is. Vanuit hier wordt vaak naar dedicated content over een leefstijlonderwerp verwezen. Kortom: er is veel over leefstijl te vinden op Thuisarts.nl. De onderwerpen worden goed bezocht, goed gevonden en goed beoordeeld. Thuisarts ziet nog kansen voor verbetering en verdieping van de leefstijlinformatie op Thuisarts.nl. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van meer aandoeningspecifieke informatie over leefstijl. Deze informatie wordt erg positief gewaardeerd. Dit is ook in lijn met de bevinding uit het doelgroepenonderzoek van de coalitie: patiënten willen weten welke leefstijlveranderingen invloed hebben op hun specifieke ziekte, aandoening of gezondheidsklacht.

> Ga naar het rapport van Thuisarts.nl

Aan de slag met zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en kenniscentra

Team Patiënten ziet het als haar opdracht de versnippering van patiëntinformatie over leefstijl te verminderen en tegenstrijdige informatie zoveel mogelijk te voorkomen. In 2024 maakt zij met onder andere patiëntenorganisaties, zorgorganisaties en kenniscentra hier een plan voor.  

Nieuwsbrief

Gericht op actie

Betrokken partijen

De Coalitie Leefstijl in de Zorg bestaat uit een groeiende verzameling van partijen die actief zijn in en om de zorg, in beleid, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier betrokken zijn bij leefstijl in de zorg.

Logo Je Leefstijl Als Medicijn
Logo Student en leefstijl