deelnemers

Nieuw! 10 hulpmiddelen voor implementatie van leefstijl in en vanuit de zorg

Oproep: Zorgprofessionals, hoe ervaren jullie de richtlijnaanbevelingen?

Duwtje in de rug in de beweging naar leefstijl in de zorg: coaching en implementatievouchers ter bevordering van leefstijl in de zorg

Analyse wijst uit: leefstijl komt voor in ruim de helft van de richtlijnen maar het kan concreter

Nieuw! Handreiking Leefstijl(zorg)loket: stappenplan voor de organisatie 

Twee op de drie ziekenhuizen ziet belang van leefstijl, verandering in mindset en financiering nodig voor opschaling

Edith Mulder

“Diabetes en leefstijl zijn twee kanten van dezelfde medaille”

Video: Leefstijlroer | Gesprekstool

Online Leercafé 21 mei: Het Very Brief Advice

Voeding in de zorg complex: “Paprika is geen pil, was het maar zo simpel 

Online Leercafé 14 mei: Een inclusief en toegankelijk leefstijlgesprek 

CenteringZorg: Een andere manier van zorg verlenen

Video: Leefstijl in De Spreekkamer

Coalitie Leefstijl in de Zorg nieuwsbrief

Video: Very Brief Advice Plus (VBA+) | Gesprekstool

Beluister nu de podcast: het ‘leefstijlgesprek’

Video: Spinnenweb Positieve Gezondheid | Gesprekstool

Column: Meer tijd voor gezond gedrag | Jan Jansen

“Welke stappen zijn nodig om financiering van leefstijlinterventies in de zorg te bewerkstelligen?”

ROS-netwerk en InEen inventariseren eerstelijns leefstijlinitiatieven in Nederland

“Goede voeding in ziekenhuizen draagt bij aan herstel na ziekte, een betere werkomgeving en gezonde keuze voor bezoekers”

Leefstijl(zorg)loket Radboudumc | Praktijkvoorbeeld

Communiceren met patiënten, cruciale rol voor zorgverlener

Robin Peeters

Recept voor hulp in de thuissituatie

KNMG: Bevorderen van gezondheid is maatschappelijk vraagstuk

Beluister nu de podcast: Leefstijl in en vanuit het ziekenhuis

Meer dan de helft van de NHG-richtlijnen bevat een leefstijlaanbeveling

PON: niet aflatende strijd tegen overgewicht en obesitas

Zorg voor leefstijl in de eigen omgeving door wijkverpleegkundigen

De rol van de zorgverlener bij het herkennen van alcoholproblematiek

Beluister nu de podcast: Het kruispunt tussen leefstijl in en vanuit de zorg

Ellen Willemsen

De apotheek: het gezondheidshuis in de wijk

NVZ en NFU oproep: welke leefstijlinitiatieven zijn er in jouw ziekenhuis?

Beweegalliantie: beweging naar méér bewegen

Team Opleiden en professionaliseren: “Verbinding en samenwerking staan centraal in onze aanpak”

Inzicht in de online informatie voor patiënten over leefstijl

ZonMw opent subsidieoproep ‘Leefstijl in de Zorg: Implementatie en Impact’

Fysiotherapeut is dé expert op bewegen en beweegzorg

Leefstijl en ondersteuning gedragsverandering vanuit richtlijnen

Eindrapportage doelgroepenonderzoek van team Patiënten

De spreekwoordelijke versnippering

Beluister nu de podcast: Tegengaan van kennisversnippering

Vooraankondiging ZonMw: subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg

Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg

Inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit bestaande kennisagenda’s

“Elkaar verder versterken om gezondheidsbevordering te bewerkstelligen”

Vooraankondiging subsidieoproep ZonMw Sport en bewegen in de zorg

Het leefstijlgesprek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Inventarisatie kennishiaten biologische mechanismen

Fase 1 van doelgroepenonderzoek afgerond

Beluister nu de podcast: Leefstijl en de ggz

‘Mijn GGZ behandeling gaf mij handvatten voor een gezonde leefstijl’

Team PIEK: “Leefstijl inbedden in gereedschapskist van zorgverleners”

Inventarisatie kennishiaten implementatiemethodologie en uitkomstmaten

Team samen sterker leren

Team Samen Sterker Leren zet in op elkaar inspireren

Inventarisatie kennishiaten gezondheidsdata-infrastructuur

Team Patiënten: zet zich in voor bewustwording en toegankelijke, betrouwbare informatie over leefstijl

Zelf aan de slag met handelingsverlegenheid?

Foto in studio podcast aflevering 2

Beluister nu de podcast: Handelingsverlegenheid

Waarom ben je het gesprek niet met mij aangegaan?

“Lef van bestuurders is nodig om niet te blijven steken op pilotniveau”

Voorpagina publicatie Hart voor vaten ZiNL

Maatschappelijke agenda in strijd tegen hart- en vaatziekten

foto van handen op elkaar, samenwerking.

Coalitie verwelkomt nieuwe deelnemers

“Het is een ‘no-brainer’ dat leefstijl onderdeel van de zorg zou moeten zijn”

Man bekijkt muur met documenten

Inventarisatie kennishiaten duurzame gedragsverandering

“Nú verbeteren voor een duurzaam gezonde bevolking”

Waar 2 werelden elkaar ontmoeten: that’s were the magic happens

Meer weten over het metabool syndroom?

Herkenning, vrijheid en vertrouwen in organiseren geeft energie om in beweging te komen

Beluister nu de podcast: leefstijl in de zorg

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Leefstijl in de spreekkamer van de medische specialist? Jazeker!

Coalitie Leefstijl in de Zorg wil echt impact creëren

Startbijeenkomst Coalitie Leefstijl in de Zorg, afbeelding met bestuurders van NFU, Patientenfederatie NL, TNO, Vereniging Arts en Leefstijl, minister Kuipers

Toekomstbestendige zorg: implementatie van leefstijl

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte